Poskytovatelé cloudových služeb musí zajistit, aby jejich služby byly v souladu s GDPR. Společnost Google nedávno zveřejnila na svých webových stránkách, že na uvedení do souladu jejich služeb s GDPR intenzivně pracuje. Stále jste však zodpovědní za dodržování pravidel nařízení, GDPR má dopad na celou vaši organizaci, informační systémy, a to vše za vás např. přesun všech osobních údajů do G-suite nevyřeší.