Zaměstnanec je fyzická osoba a pokud lze záznam o docházce jednoznačně spojit s identifikátorem zaměstnance, pak se jedná o osobní údaj.