Dne 26. září 2017 uspořádala Asociace českých cestovních kanceláří a agentur odborný seminář na téma ochrany osobních údajů v souvislosti s novým evropským nařízením GDPR. Spoluorganizátorem tohoto semináře byla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. S odbornými příspěvky vystoupili právníci JUDr. Soňa Matochová, Ph. D. z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Mgr. Marek Martinka, vedoucí IPT oddělení advokátní kanceláře CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o. O velkém zájmu o seminář svědčila naplněná kapacita. Účastníci se seznámili jak s teoretickými základy ochrany osobních údajů podle současné a nové právní úpravy, tak i s praktickými dopady zejména na sektor cestovních kanceláří a agentur.

Další dvě konference ke GDPR pro podnikatele pořádá ASMP ČR ve spolupráci s MPO, a to v posledním listopadovém týdnu v Ostravě a 6. 12. v Praze.