Právní předpisy

Co se píše v zákonech?

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49228&nr=101~2F2000&rpp=15#local-content

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1501687511033&uri=CELEX:32016R0679