Právní předpisy

Co se píše v zákonech?

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Informace naleznete zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1501687511033&uri=CELEX:32016R0679