Kdo jsme?

AMSP ČR – Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky.
ČAOOÚ – je platformou určenou pro správce osobních údajů, zpracovatele osobních údajů a subjekty osobních údajů.

O nás

AMSP ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově. Každoročně zpracovává řadu nezávislých průzkumů prostřednictvím agentury na výzkum trhu o názorech podnikatelů na problematické oblasti podnikání. Výsledky těchto průzkumů z praxe slouží jako podklad pro klíčová stanoviska a oficiální připomínky AMSP ČR vč. jejich kompletního zveřejnění jako volného zdroje informací pro další subjekty. Asociace patří k nejcitovanějším zástupcům podnikatelské sféry v českých médiích.

Členům poskytuje především Informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem – novinky z oblasti bankovních produktů, dotačních příležitostí, vzdělávání, podpory exportu, evropských informací, statistiky, legislativy apod. Organizuje řadu akcí, seminářů, workshopů, kulatých stolů a dalších debatních setkání s podnikateli. V rámci spolupráce AMSP ČR s významnými společnostmi a partnery nabízí svým členům zvýhodněné balíčky produktů a služeb. K prioritám asociace patří rovněž ocenění práce a výsledků malých a středních firem i živnostníků vč. jejich medializace, proto AMSP ČR organizuje vlastní podnikatelské soutěže a grantové programy – „Nastartujte se“, „Podnikavá žena roku“, „Ocenění za řemeslný počin“, „ Equa bank Rodinná firma roku“ a další. Poskytuje záštitu nad dalšími podnikatelskými soutěžemi nebo je jejich odborným garantem -soutěže bankovních produktů „Zlatá koruna“, soutěže “Štiky českého byznysu”, dále “Exportní ceny DHL UNICREDIT”, “Ocenění českých podnikatelek”, “Vizionáři”, “Zákon roku” a dalších. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.

ČAOOÚ

ČAOOÚ je platformou určenou pro správce osobních údajů, zpracovatele osobních údajů a subjekty osobních údajů, jež slouží k výměně zkušeností ohledně zpracování osobních údajů, řešení aktuálních otázek v oblasti osobních údajů, jednání s úřady ohledně osobních údajů, vyvíjení činnosti v legislativě týkající se osobních údajů, včetně připomínkování, vypracování a podávání návrhů legislativních změn. ČAOOU si dále klade za cíl pomáhat subjektům osobních údajů při uplatňování jejich práv vyplývajících z předpisů na ochranu osobních údajů, včetně zastupování osob při podávání stížností u dozorového orgánu, uplatňování práva na soudní ochranu nebo práva na odškodnění subjektů osobních údajů, jakož i vyvíjet další vzdělávací, osvětové, preventivní a další aktivity v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontakty

AMSP ČR

Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR)
Sokolovská 100/94
(Meteor Centre Office Park B)
186 00  Praha 8 (Karlín)
JUDr. Věroslav Sobotka

manažer pro legislativu AMSP ČR
sobotka@amsp.cz

ČAOOÚ

Česká asociace ochrany osobních údajů z. s.
Mánesova 881/27
Vinohrady, 120 00 Praha 2

Napište nám