Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti nový, dlouho očekávaný, tzv. český adaptační zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Tento nový předpis současně zrušil dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Jaký dopad bude mít pro české společnosti zrušení tohoto právního předpisu a vydání nového zákona? V čem bude nyní specifická česká úprava zpracování osobních údajů oproti Nařízení GDPR? Mají se české společnosti a zaměstnavatelé obávat dalších či přísnějších pravidel na poli ochrany osobních údajů? Jaké české právní předpisy nyní budou upravovat oblast osobních údajů?

Na tyto a další související otázky se zaměří praktický seminář, v rámci kterého bude komplexně řešena aktuální česká právní úprava osobních údajů, s upozorněním například i na odlišnosti aktuální slovenské právní úpravy.

 

Více informací zde:

https://app.smartemailing.cz/public/webversion/newsletter?u=fcf44065-da03-11e4-8b7a-002590a1e732&c=df07e3a0-3924-11e9-ae19-06b3ea2053b4&j=bb6438a8-6fe4-11e9-9620-06b3ea2053b4&sid=3c2675a9eb51457f9792fb96a518dde2