ASMP ČR pořádá bezplatné semináře jak ve svých prostorách v Praze, tak i mimo Prahu, kde se podílí na akcích organizovaných agenturou CzechInvest. V rámci této spolupráce proběhly zatím dvě konference, a to 19. 3. v Liberci za účasti cca 70 zájemců, a 20. 3. v Praze, kde se zúčastnilo přes 120 lidí. V dubnu bude následovat konference v Litomyšli. Podpora ze strany CzechInvestu a MPO umožňuje významné navýšení kapacity účastníků seminářů a jejich organizování v regionech.

Obsahovou stránku seminářů zajišťuje AMSP ČR v právní oblasti s partnery – advokátními kancelářemi CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o. a KF Legal, s.r.o. a specializovanou poradenskou firmou FlyEye s.r.o., která sdružuje jak advokáty a další odborníky na oblast GDPR, tak specialisty na IT řešení. Vedle těchto společností zajišťují část seminářů věnovanou IT řešení další firmy, jako např. Advired s.r.o., Citadelo Czech Republic s.r.o., AIRA Group s.r.o., Acresia Consulting s.r.o.

Kromě bezplatných seminářů pro malé a střední podniky a živnostníky pořádá AMSP ČR specializované semináře pro své kolektivní členy, zaměřené na jejich činnost, např. pro Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur, Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, řemeslné cechy a další.

V průběhu dubna a května proběhnou další semináře v Praze a pravděpodobně v některých dalších regionech. Na všech seminářích a konferencích mají účastníci možnost v rámci diskuse konzultovat konkrétní problémy a obdrží „Desatero GDPR pro MSP“.